E20 Vårgårda-Ribbingsberg

Uppdraget omfattar MKB för vägplan på en 7,5 km sträcka mellan Vårgårda och Ribbingsberg. E20 ska på denna sträcka bli en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör ett brett spektrum av miljöaspekter, bland annat kommer den nya vägen gå genom ett odlingslandskap med ett aktivt jordbruk och där det finns rikligt med riksintressanta kulturmiljöer samt värdefulla naturmiljöer. Hur vägen kan anpassas till det vackra odlingslandskapet är därmed en central fråga i arbetet. Andra viktiga aspekter är exempelvis hur boende kan komma att påverkas av störningar från trafiken i form av buller, förorenad luft eller vid en olycka med farligt gods.

Rådhuset har ansvaret för vägprojektets samordning av miljöfrågor där det bl a ingått att formulera och beskriva vägplanens miljökonsekvenser, sammanställa vägplanens MKB-handling och att ta fram kartor vilka redovisar olika miljöaspekter. Vi från Rådhuset har även ansvarat för gestaltningen av den nya vägsträckningen. Tidigt i projektet genomförde vi även en så kallad barnkonsekvensanalys med en berörd skola i området.

  • TYP: MKB för vägplan, gestaltningsprogram, medborgardialog, BKA
  • PLATS: Vårgårda och Essunga kommun
  • ÅR: 2016 – pågående
  • KUND: Trafikverket

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss