FÖP Strömstad-Skee

Fördjupningen syftar till att identifiera var och hur ny bebyggelse kan tillkomma i Strömstad och Skee med närområden, samt att uppmärksamma höga natur-, kultur- och friluftsvärden inom området. I planen läggs särskilt fokus på livsmiljöer för de skyddade arterna sandödla och hasselsnok runt Strömstad. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med en tjänstemannagrupp från kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen i Strömstads kommun.

Rådhuset Arkitekter har ansvarat för att sammanställa planhandlingen, ta fram kartor och upprätta MKB.

  • TYP: Fördjupad översiktsplan
  • PLATS: Strömstad
  • ÅR: 2017-pågående
  • KUND: Strömstads kommun

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss