Grönstruktur i Högsbo-Frölunda

Rådhuset Arkitekter har bistått park- och naturförvaltningen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda i Göteborg. I arbetet har bland annat ingått att ta fram analyser, argumentation, kartor och illustrationer, texter samt att företräda förvaltningen i olika sammanhang.

Området kring Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg står inför en stadsutveckling med omvandling av trafikled till boulevard och av verksamhetsområde och kringytor till blandstad. Samtidigt planeras befintliga områden kompletteras och utvecklas. I de befintliga områdena finns en på många håll välgenomtänkt grönstruktur att värna och utveckla. I omvandlingsområdena behöver ny, tillgänglig och attraktiv grönstruktur skapas. Flera nämnder har tillsammans varit involverade i planeringen av omvandlingen av området kring Dag Hammarskjöldsleden och olika planeringsdokument har arbetats fram parallellt.

Kontakta gärna Johanna Petersson för mer information.

  • TYP: Utveckling av grönstruktur i samband med stadsutveckling​
  • PLATS: Göteborg
  • ÅR: 2019 – 2020
  • KUND: Göteborgs Stad

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss