DP Fyrklöversgatan

Rådhuset Arkitekter har, genom framtagandet av detaljplanen för bostäder vid Fyrklöversgatan, medverkat i det uppmärksammade samverkansprojektet BoStad2021. BoStad2021 är ett samarbete mellan Göteborgs stad och ett antal byggaktörer för att öka tempot i bostadsbyggandet och tillskapa 7000 nya bostäder utöver den ordinarie bostadsproduktionen som en del av stadens Jubileumssatsning.

Första spadtaget för Fyrklöversgatan togs 2017 vilket innebar att projektet blev det första inom Bostad2021 att påbörja sitt genomförande. Bostadshusen stod klara under våren 2020 för inflyttning i hyresrätter, bostadsrätter och studentlägenheter. 

Detaljplanen för Fyrklöversgatan innehåller byggrätt för cirka 260 nya bostäder formerade i en kvartersstruktur lokaliserad centralt i Lundby på Hisingen. Planen innehåller möjlighet att uppföra ett flertal flerbostadshus, parkeringsgarage samt vissa handelsinslag på mark som tidigare nyttjades för parkering. Planarbetet har bland annat berört frågor gällande bullerstörningar, skuggstudier, parkeringsbehov och påverkan på biotopskyddad natur.

Samhällsplanerare Eva Frennered från Rådhuset Arkitekter, agerade i rollen som projektledare. Tillsammans med en projektgrupp inom Bostad2021 samt exploatören, tog hon fram samtliga planahandlingar tillhörande detaljplanen. Uppdraget utfördes som konsultuppdrag för Göteborgs stad på plats på stadsbyggnadskontoret.

  • TYP: Detaljplan för bostäder och handel
  • PLATS: Lundby, Göteborg
  • ÅR: 2016 – 2018
  • KUND: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss