Översiktsplan för Lerums kommun

Lerums kommun vill med förslaget till ny översiktsplan verka för en stark och balanserad befolkningstillväxt med blandad bostadsbebyggelse, centrumutveckling för stärkt handel och rekreativa utemiljöer. Översiktsplanen tar sikte på år 2050.

Rådhuset Arkitekter har tagit fram den digitala plattformen för översiktsplanen, agerat processtöd samt genomfört en hållbarhetsbedömning av förslaget. Intresset för digitala handlingar och produkter växer inom all typ av planering. Målbilden för den digitala plattformen har varit en attraktiv och lättillgänglig handling där läsaren snabbt kan få en överblick men också välja att fördjupa sig i olika delar.

  • TYP: Kommuntäckande översiktsplan
  • PLATS: Lerums kommun
  • ÅR: 2017 – 2022
  • KUND: Lerums kommun

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johan Wahlström för mer information

Varmt välkommen att kontakta oss