Kvarteret Facklan

Rådhuset Arkitekter fick uppdraget att ta fram en detaljplan för kvarteret Facklan inom stadsdelen Söder i Uddevalla.

Målet med projektet är att skapa byggrätt för cirka 150 lägenheter och möjliggöra för kontorsetablering inom kvarteret Facklan, tidigare Söderskolan med tillhörande skolområde. Markanvändningen ändrades från allmänt ändamål till bostäder och kontor. Detaljplanen innebär en mycket flexibel lösning då både möjligheten att behålla den befintliga skolbyggnaden för att omvandla till bostäder/kontor eller uppföra en ny byggnad finns. Riksbyggen valde att ersätta skolbyggnaden med en ny byggnad. Den nya byggnaden, som ritats av Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer, anpassades till den gamla skolmiljön och tilldelades år 2017 Uddevalla kommuns arkitekturpris.

Planarbetet behandlade frågor rörande bland annat geoteknik, påverkan på stadsbilden och skuggning.

Rådhuset Arkitekter har varit ansvariga för att ta fram samtliga planhandlingar under detaljplanearbetet.

  • TYP: Detaljplan för bostäder och kontor
  • PLATS: Söder, Uddevalla
  • ÅR: 2012 – 2014
  • KUND: Riksbyggen

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss