Långevik, Väjern

Rådhuset Arkitekter har fått i uppdrag att utveckla en ny stor utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern. Området finns med som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan.

  • TYP: Planprogram för bostäder och verksamheter
  • PLATS: Väjern, Sotenäs kommun
  • ÅR: 2018 – pågående
  • KUND: Privat exploatör

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss