MKB för Blå ÖP

Blå ÖP omfattar ett stort planområde bestående av fyra Bohuslänska kustkommuners kustvatten och hav från strandlinjen till territorialgränsen. Planen har arbetats fram utifrån ekosystemansatsen vilket innebär att ett välmående och hållbart ekosystem har legat som grund för den planerade utveckling av den marina miljön i norra Bohuslän.

Konsekvenserna beskrivs med utgångspunkt från planens förslag som återfinns i fyra så kallade fokusområden Marina livsmedel, Maritim turism och rekreation, Sjöfart och båtliv samt Marin energi och forskning. Den stora frågan i konsekvensbeskrivningen var att studera hur ett nyttjande av de marina resurserna kan samspela med de natur- och kulturmiljövärden som finns knutna till vattenmiljöerna utan att en negativ påverkan på dessa sker.

  • TYP: Miljökonsekvensbeskrivning för övergripande och tematisk plan för kommunernas havsområden
  • PLATS: Strömstads kommun, Tanums kommun, Sotenäs kommun, Lysekils kommun
  • ÅR: 2016 – 2017
  • KUND: Strömstads kommun, Tillväxt Norra Bohuslän

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss