Översiktsplan för Lidköping

Rådhuset Arkitekter har varit delaktiga i arbetet med att ta fram en kommuntäckande översiktsplan för Lidköpings kommun. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med kommunens utveckling på en långsiktig och strategisk nivå och för att nå visionen att Lidköping ska vara en välkomnande och hållbar kommun.

Rådhuset Arkitekter har tagit fram planhandlingar: strategier, planförslag, förutsättningar och konsekvenser samt agerat processtöd för kommunens handläggare.

  • TYP: Kommuntäckande översiktsplan
  • PLATS: Lidköping
  • ÅR: 2016 – 2018
  • KUND: Lidköpings kommun

Kontakta gärna uppdragsansvarig Johan Wahlström för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss