Program för Lindholmen

Rådhuset Arkitekter har tilldelats uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg att organisera och förstärka stadens projektteam i arbetet med Program för Lindholmen. Lindholmen ska utvecklas till en tät blandstad och till en förlängning av centrala staden som länkar samman Göteborg.

Rådhuset Arkitekter har även bistått stadsbyggnadskontoret med att ta fram en övergripande struktur för programmet samt för Målbild Lindholmen som konkretiserar Vision Älvstaden.

  • TYP: Program för blandstad
  • PLATS: Göteborg
  • ÅR: 2017-pågående
  • KUND: Göteborgs Stad

Kontakta oss gärna för mer information.

Varmt välkommen att kontakta oss