Illustration: Vilborg Arkitekter

Traneredsvägen

På uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor har Rådhuset Arkitekter fått ansvaret för att arbeta med detaljplanen för en verksamhetsetablering vid Traneredsvägen i stadsdelen Rud i Göteborg.

Detaljplanen ska möjliggöra att en ny större verksamhetsfastighet innehållandes möjlighet att uppföra lager, kontorsutrymmen och handel ska kunna avstyckas. Planområdet vid Traneredsvägen är beläget i västra Göteborg i direkt anslutning till Fiskebäcksmotet. Planen medger att en cirka 5000 m² stor fastighet med en byggrätt på 2500 m² kan skapas.

Planarbetet har bland annat berört frågor gällande intrång i naturområde, biotopskydd, logistik, transporter, flytt av en befintlig gång- och cykelväg med mera.

Rådhuset Arkitekter har drivit planarbetet som konsult på plats på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. I uppdraget har ingått att vara ansvarig för att ta fram samtliga planhandlingar i detaljplanearbetet.

  • TYP: Detaljplan för verksamheter
  • PLATS: Fiskebäcksmotet, Göteborg
  • ÅR: 2015–2017
  • KUND: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret

Kontakta oss gärna för mer information

Varmt välkommen att kontakta oss