Myren Strömstad, etapp 2

Myren Strömstad, etapp 2

Myren Strömstad, etapp 2 Området Myren är under omvandling från verksamhetsområde till att bli en integrerad del av centrala Strömstad med nytt bostadsområde, park och ett hotell med badanläggning. Rådhuset Arkitekter har varit underkonsult till Wikon och jobbat på...
Grönplan Göteborg

Grönplan Göteborg

Grönplan Göteborg I ett nära och intensivt samarbete med en arbetsgrupp på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad har Rådhuset Arkitekter tagit fram en ny, uppdaterad grönplan för Göteborg. Utifrån förvaltningens idéer och erfarenheter, aktuell forskning och ny...
Myren Strömstad, etapp 1

Myren Strömstad, etapp 1

Myren Strömstad, etapp 1 Myrens industriområde i Strömstad ska omvandlas till en stadsdel med bland annat handel, hotell, kontor och bostäder. Tillsammans med Wikon har Rådhuset Arkitekter arbetat med projektering av utemiljöer i området. Vårt arbete har omfattat...
E20 Götene-Mariestad

E20 Götene-Mariestad

E20 Götene-Mariestad Uppdraget omfattar miljösamordning i alla skeden för vägprojektet E20 Götene – Mariestad. E20 ska i denna etapp omvandlas till en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör...
Grönstruktur i Högsbo-Frölunda

Grönstruktur i Högsbo-Frölunda

Grönstruktur i Högsbo-Frölunda Rådhuset Arkitekter har bistått park- och naturförvaltningen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda i Göteborg. I arbetet har bland annat ingått att ta fram analyser, argumentation, kartor och illustrationer,...
Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet Kallebäcksmotet är en trafikplats som förbinder de nationella stråken E6 och Rv 40 med varandra.  Projektet syftade bland annat till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan E6 och Rv 40 i östergående riktning. För att uppnå detta föreslogs...
Kanalstråket Strandgatan

Kanalstråket Strandgatan

Kanalstråket Strandgatan Strandgatan är ett populärt promenadstråk längs kanalen i centrala Trollhättan. Staden har en önskan om att Strandgatan ska bli ett mer attraktivt, aktivt och öppet stråk. Dokumentet presenterar ett framtidsförslag för hur Strandgatan kan...