Myren Strömstad

Myren Strömstad

Myren Strömstad Myrens industriområde i Strömstad ska omvandlas till en stadsdel med bland annat handel, hotell, kontor och bostäder. Tillsammans med Wikon har Rådhuset Arkitekter arbetat med projektering av utemiljöer i området. Vårt arbete har omfattat bland annat...
E20 Götene-Mariestad

E20 Götene-Mariestad

E20 Götene-Mariestad Uppdraget omfattar miljösamordning i alla skeden för vägprojektet E20 Götene – Mariestad. E20 ska i denna etapp omvandlas till en mittseparerad landsväg med dubbla körfält och kommer till största del att gå i ny sträckning. Projektet berör...
Grönstruktur i Högsbo-Frölunda

Grönstruktur i Högsbo-Frölunda

Grönstruktur i Högsbo-Frölunda Rådhuset Arkitekter har bistått park- och naturförvaltningen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda i Göteborg. I arbetet har bland annat ingått att ta fram analyser, argumentation, kartor och illustrationer,...
Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet Kallebäcksmotet är en trafikplats som förbinder de nationella stråken E6 och Rv 40 med varandra. Kallebäcksmotet är idag hårt belastat. Projektet syftar bland annat till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan E6 och Rv 40 i östergående...
Kanalstråket Strandgatan

Kanalstråket Strandgatan

Kanalstråket Strandgatan Strandgatan är ett populärt promenadstråk längs kanalen i centrala Trollhättan. Staden har en önskan om att Strandgatan ska bli ett mer attraktivt, aktivt och öppet stråk. Dokumentet presenterar ett framtidsförslag för hur Strandgatan kan...