Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet är en trafikplats som förbinder de nationella stråken E6 och Rv 40 med varandra. Kallebäcksmotet är idag hårt belastat. Projektet syftar bland annat till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan E6 och Rv 40 i östergående riktning. För att...
Kanalstråket Strandgatan

Kanalstråket Strandgatan

Strandgatan är ett populärt promenadstråk längs kanalen i centrala Trollhättan. Staden har en önskan om att Strandgatan ska bli ett mer attraktivt, aktivt och öppet stråk. Dokumentet presenterar ett framtidsförslag för hur Strandgatan kan komma att utformas med...