Långevik, Väjern

Långevik, Väjern

Långevik, Väjern Rådhuset Arkitekter har fått i uppdrag att utveckla en ny stor utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern. Området finns med som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. TYP: Planprogram för bostäder...
Bostäder vid Stätten gård

Bostäder vid Stätten gård

Bostäder vid Stätten gård Rådhuset Arkitekter har fått förtroendet att arbeta fram en detaljplan som innebär en utveckling och komplettering av ett befintligt bostadsområde lokaliserat vid Fiskebäckskil på Skaftö i Lysekils kommun. Målet med detaljplanearbetet är att...
Öckerö Nya Centrum

Öckerö Nya Centrum

Illustration: Kanozi Arkitekter Illustration: Kanozi Arkitekter Öckerö Nya Centrum På uppdrag av Tornstaden Projektutveckling har Rådhuset Arkitekter anlitats som planförfattare för att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av Öckerö nya centrum. Ambitionen med...
Traneredsvägen

Traneredsvägen

Illustration: Vilborg Arkitekter Traneredsvägen På uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor har Rådhuset Arkitekter fått ansvaret för att arbeta med detaljplanen för en verksamhetsetablering vid Traneredsvägen i stadsdelen Rud i Göteborg. Detaljplanen ska möjliggöra...
Kontor i Gårda

Kontor i Gårda

Illustration: White Arkitekter Illustration: White Arkitekter Kontor i Gårda På uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor har Rådhuset Arkitekter fått ansvaret för att arbeta med detaljplanen för en större kontorsetablering inom det expansiva området Gårda i Göteborg....
Kvarteret Facklan

Kvarteret Facklan

Kvarteret Facklan Rådhuset Arkitekter fick uppdraget att ta fram en detaljplan för kvarteret Facklan inom stadsdelen Söder i Uddevalla. Målet med projektet är att skapa byggrätt för cirka 150 lägenheter och möjliggöra för kontorsetablering inom kvarteret Facklan,...
Myren

Myren

Illustration: Henrik Schulz Myren Rådhuset Arkitekter har ansvarat för detaljplan och gestaltningsprogram för det största stadsomvandlingsprojektet i Strömstads historia. Myrens industriområde ska under kommande år omvandlas till en attraktiv stadsdel innehållande...