Långevik, Väjern

Långevik, Väjern

Rådhuset Arkitekter har fått i uppdrag att utveckla en ny stor utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern. Området finns med som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. TYP: Planprogram för bostäder och verksamheter...
Bostäder vid Stätten gård

Bostäder vid Stätten gård

Rådhuset Arkitekter har fått förtroendet att arbeta fram en detaljplan som innebär en utveckling och komplettering av ett befintligt bostadsområde lokaliserat vid Fiskebäckskil på Skaftö i Lysekils kommun. Målet med detaljplanearbetet är att komplettera befintlig...
Öckerö Nya Centrum

Öckerö Nya Centrum

Illustration: Kanozi Arkitekter Illustration: Kanozi Arkitekter På uppdrag av Tornstaden Projektutveckling har Rådhuset Arkitekter anlitats som planförfattare för att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av Öckerö nya centrum. Ambitionen med stadsbyggnadsprojektet...
Traneredsvägen

Traneredsvägen

Illustration: Vilborg Arkitekter På uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor har Rådhuset Arkitekter fått ansvaret för att arbeta med detaljplanen för en verksamhetsetablering vid Traneredsvägen i stadsdelen Rud i Göteborg. Detaljplanen ska möjliggöra att en ny större...
Kontor i Gårda

Kontor i Gårda

Illustration: White Arkitekter Illustration: White Arkitekter På uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor har Rådhuset Arkitekter fått ansvaret för att arbeta med detaljplanen för en större kontorsetablering inom det expansiva området Gårda i Göteborg. Planens mål är...
Kvarteret Facklan

Kvarteret Facklan

Rådhuset Arkitekter fick uppdraget att ta fram en detaljplan för kvarteret Facklan inom stadsdelen Söder i Uddevalla. Målet med projektet är att skapa byggrätt för cirka 150 lägenheter och möjliggöra för kontorsetablering inom kvarteret Facklan, tidigare Söderskolan...
Myren

Myren

Illustration: Henrik Schulz Rådhuset Arkitekter har ansvarat för detaljplan och gestaltningsprogram för det största stadsomvandlingsprojektet i Strömstads historia. Myrens industriområde ska under kommande år omvandlas till en attraktiv stadsdel innehållande bland...