DP Asken 1

DP Asken 1

DP Asken 1 På uppdrag av Tanumstrands Fastighets AB och i samarbete med Tanums kommun tar vi fram planhandlingar för en detaljplan för Asken 1 i Grebbestad. Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder, i första hand i form av flerbostadshus med cirka 30 lägenheter....
Söderåsen i Lerum

Söderåsen i Lerum

Söderåsen i Lerum I södra Lerum tätort har vi tagit fram planhandlingar för en detaljplan för Åsenvägen, som nu är genomförd i form av BRF Söderåsen. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra bostäder och kontor i nära anslutning till Lerums centrum. Förslaget...
DP Långevik 1:12

DP Långevik 1:12

DP Långevik 1:12 Rådhuset Arkitekter har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Långevik 1:12 m. fl. norr om Väjerns tätort i Sotenäs kommun. Detaljplanen kan möjliggöra ca 600 bostäder i både småhus och flerbostadshus, ett område för handel, ett mindre...
DP Björröd 1:5

DP Björröd 1:5

DP Björröd 1:5 Rådhuset Arkitekter fick 2017 uppdraget att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra en större etablering av cirka 275 bostäder i samhället Björröd, strax utanför Landvetter. Planen ingick i ett pilotprojekt avseende byggherredrivna planer som...
Planansökan Rönnäng

Planansökan Rönnäng

Planansökan Rönnäng Uppdraget innebar att ta fram en planansökan med förslag till utbyggnad och utveckling av tre fastigheter. Fastigheterna utgör ett större kajområde i samhället Rönnäng på Tjörn. I uppdraget ingick att ta fram förslag på områdets disposition samt en...
Planprogram Långevik 1:12

Planprogram Långevik 1:12

Planprogram Långevik 1:12 Rådhuset Arkitekter har fått i uppdrag att utveckla en ny stor utbyggnad av bostäder och verksamheter vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern. Området finns med som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan och i ett första skede...
Bostäder vid Stätten gård

Bostäder vid Stätten gård

Bostäder vid Stätten gård Rådhuset Arkitekter har fått förtroendet att arbeta fram en detaljplan som innebär en utveckling och komplettering av ett befintligt bostadsområde lokaliserat vid Fiskebäckskil på Skaftö i Lysekils kommun. Målet med detaljplanearbetet är att...
DP Fyrklöversgatan

DP Fyrklöversgatan

DP Fyrklöversgatan Rådhuset Arkitekter har, genom framtagandet av detaljplanen för bostäder vid Fyrklöversgatan, medverkat i det uppmärksammade samverkansprojektet BoStad2021. BoStad2021 är ett samarbete mellan Göteborgs stad och ett antal byggaktörer för att öka...
Öckerö Nya Centrum

Öckerö Nya Centrum

Illustration: Kanozi Arkitekter Illustration: Kanozi Arkitekter Öckerö Nya Centrum På uppdrag av Tornstaden Projektutveckling har Rådhuset Arkitekter anlitats som planförfattare för att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av Öckerö nya centrum.Ambitionen med...