Jordbruksmarksutredning för Lerums kommun

Jordbruksmarksutredning för Lerums kommun

Jordbruksmarksutredning för Lerums kommun Visste du att vi även gör utredningar om jordbruksmark? Vår rapport om jordbruksmarken i Lerums kommun ska vara ett kunskapsunderlag, som kompletterar det handläggarstöd som kommunen kommer att ta fram för beslut som rör...
Myren Strömstad, etapp 2

Myren Strömstad, etapp 2

Myren Strömstad, etapp 2 Området Myren är under omvandling från verksamhetsområde till att bli en integrerad del av centrala Strömstad med nytt bostadsområde, park och ett hotell med badanläggning. Rådhuset Arkitekter har varit underkonsult till Wikon och jobbat på...
Grönplan Göteborg

Grönplan Göteborg

Grönplan Göteborg I ett nära och intensivt samarbete med en arbetsgrupp på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad har Rådhuset Arkitekter tagit fram en ny, uppdaterad grönplan för Göteborg. Utifrån förvaltningens idéer och erfarenheter, aktuell forskning och ny...
DP Asken 1

DP Asken 1

DP Asken 1 På uppdrag av Tanumstrands Fastighets AB och i samarbete med Tanums kommun tar vi fram planhandlingar för en detaljplan för Asken 1 i Grebbestad. Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder, i första hand i form av flerbostadshus med cirka 30 lägenheter....
Söderåsen i Lerum

Söderåsen i Lerum

Söderåsen i Lerum I södra Lerum tätort har vi tagit fram planhandlingar för en detaljplan för Åsenvägen, som nu är genomförd i form av BRF Söderåsen. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra bostäder och kontor i nära anslutning till Lerums centrum. Förslaget...
Myren Strömstad, etapp 1

Myren Strömstad, etapp 1

Myren Strömstad, etapp 1 Myrens industriområde i Strömstad ska omvandlas till en stadsdel med bland annat handel, hotell, kontor och bostäder. Tillsammans med Wikon har Rådhuset Arkitekter arbetat med projektering av utemiljöer i området. Vårt arbete har omfattat...
FÖP Nossebro

FÖP Nossebro

FÖP Nossebro Rådhuset Arkitekter har sedan hösten 2021 arbetat med en fördjupning av översiktsplanen för Nossebro. Arbetet har skett i nära samarbete med Essunga kommun där både tjänstepersoner och en politisk styrgrupp varit engagerade i arbetet. Rådhusets roll har...
MKB för Långevik

MKB för Långevik

MKB för Långevik Vid Långevik och Myrarna i norra delen av Väjern planeras för ett nytt stort bostadsområde med ca 600 bostäder, en förskola och ett handelsområde. Rådhuset Arkitekter håller i detaljplanearbetet, men tar också fram den miljökonsekvensbeskrivning (MKB)...
DP Långevik 1:12

DP Långevik 1:12

DP Långevik 1:12 Rådhuset Arkitekter har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Långevik 1:12 m. fl. norr om Väjerns tätort i Sotenäs kommun. Detaljplanen kan möjliggöra ca 600 bostäder i både småhus och flerbostadshus, ett område för handel, ett mindre...