Nytt uppdrag i Nossebro!

Nytt uppdrag i Nossebro!

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Nossebro i Essunga kommun är i full gång. Nu är det fokus på tidig medborgardialog. Vi har mött medborgare på Nossebro marknad och har även tagit fram ett digitalt dialogverktyg på kommunens hemsida. Där kan medborgare...
Rådhuset utbildar!

Rådhuset utbildar!

Vår medarbetare Kalle Gustafsson arbetar dagligen med att ta fram detaljplaner för våra kunder. Kalle har mångårig erfarenhet av planering och har vid ett flertal tillfällen medverkat som föreläsare vid diverse utbildningar med inriktning mot detaljplanering. I...
Studieresa i Bohuslän

Studieresa i Bohuslän

Årets studieresa var ett efterlängtat tillfälle för alla medarbetare att ses ”på riktigt”. Flera av oss hade inte setts sedan pandemin drog i gång och för nyanställda var det första skärmfria mötet med flera av kollegorna. Temat för resan, förutom att umgås, var att...
Jakob är tillbaka

Jakob är tillbaka

Vi välkomnar Jakob Resare tillbaka från sin föräldraledighet. Jakob kommer under hösten främst jobba med detaljplaner av olika omfattning och i olika skeden. ”Jag ser fram emot att träffa kollegorna igen, oavsett om det mest blir på länk eller på kontoret. Jag tycker...
Nystart efter semestern

Nystart efter semestern

Nu är vi i gång igen efter semestern! Vi ser alla fram emot en spännande höst med nya såväl som redan pågående uppdrag. Ett av våra nya uppdrag är att ta fram riktlinjer för hållbar hushållning med jordbruksmark för Vänersborgs kommun. Riktlinjerna ska säkerställa...
Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Nu är det sommar och vi passar på att vara lediga. Kontoret kommer att vara stängt vecka 29-31. Från och med vecka 32 kan du nå oss som vanligt på telefon 0522-65 66 67. Vi önskar alla en trevlig sommar!
Samrådsskede igång för Sotenäs ÖP

Samrådsskede igång för Sotenäs ÖP

Rådhuset Arkitekter har arbetat med Sotenäs kommuntäckande översiktsplan sedan 2020 i nära samarbete med en politisk styrgrupp i kommunen. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren men också med riktlinjer för den långsiktiga...
Rådhusets ekologer bevakar naturvärden i planeringen

Rådhusets ekologer bevakar naturvärden i planeringen

Rådhuset Arkitekters ekologer, Kalle Edlund och Ingvar Olofsson arbetar med naturvård och miljöfrågor i olika typer av uppdrag med tyngdpunkt på miljökonsekvensbeskrivningar. Med sin långa erfarenhet från naturvårdsarbete inom såväl kommun som länsstyrelse, är de en...
Digital översiktsplan för Lerums kommun ute på samråd

Digital översiktsplan för Lerums kommun ute på samråd

Rådhuset Arkitekter är konsult för Lerums kommun i arbetet med kommunens nya översiktsplan med sikte på år 2050. Rådhuset Arkitekter har agerat processtöd och tagit fram den digitala plattformen för översiktsplanen samt genomfört en hållbarhetsbedömning av förslaget....
Rådhuset Arkitekter tecknar ramavtal med Uddevalla kommun

Rådhuset Arkitekter tecknar ramavtal med Uddevalla kommun

Rådhuset Arkitekter har fått förtroendet att förstärka Uddevalla kommun med planarkitekttjänster. Genom ett ramavtal som löper fram till år 2025 kommer vi bland annat att upprätta planprogram och detaljplaner i ett nära samarbete kommunens planavdelning. Arbetet har...